Akredytacje prasowe

Podobnie jak w latach ubiegłych, przyjmujemy wnioski o wydanie akredytacji prasowych podczas Festiwalu Rock na Bagnie. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulamin oraz o wypełnienie wniosku akredytacyjnego.

Po wypełnieniu, wniosek należy przesłać na adres akredytacje.rocknabagnie.pl@gmail.com najpóźniej do dnia 15.06.2017 r. 

Regulamin przyznania akredytacji Wniosek o wydanie akredytacji