NIEZBĘDNIK

 

Bilety, karnety, wejście na festiwal, pole namiotowe:

1. Dlaczego festiwal jest płatny?
Pierwsze dwie edycje festiwalu były organizowane za pieniądze uzyskane z Unii Europejskiej w ramach współpracy Polsko-Litewskiej dlatego były bezpłatne. Finansowanie się skończyło, a za wszystkie rzeczy niezbędne do organizacji ktoś musi zapłacić. Ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie medyczne, koszty administracyjne – to kosztuje i to dużo. Obecnie, gdyby nie było biletów, nie byłoby prawdopodobnie festiwalu. Warto też zauważyć, że ceny biletów są naprawdę bardzo niskie.

2. Czy karnet upoważnia do jednorazowego wejścia na festiwal?
Każdy, kto zakupił bilet przed Festiwalem w czasie imprezy powinien zgłosić się do kasy (namiot będzie przed samym wejściem), gdzie następnie po oderwaniu kuponu kontrolnego z karnetu założona zostanie na lewą rękę specjalna opaska. Posiadacz opaski może do woli wchodzić i wychodzić z terenu festiwalu.

3. Dlaczego opaski są z papieru, czy są odporne na wodę?
Opaski nie są z papieru ale specjalnego materiału, bardzo odpornego m. in. na wodę. W opaskach można spokojnie się kąpać. Ochrona będzie kontrolowała, czy każdy uczestnik festiwalu posiada opaskę.

4. Nie zdążyłem kupić biletu przed festiwalem. Gdzie i kiedy mogę go kupić?
W kasie biletowej przed wejściem praktycznie od rana do późnej nocy będzie można zakupić karnety dwudniowe w cenie 90 zł lub bilety jednodniowe w cenie 60 zł.

5. Czy dzieci są zwolnione z opłaty za wejście na teren festiwalu?
Tak, dzieci które nie skończyły 13 lat są zwolnione z opłaty ale przebywać na terenie festiwalu mogą tylko pod opieką rodziców.

6. Ile wynosi opłata za pole namiotowe i jak daleko jest ono od sceny?
Opłata za pole namiotowe jest już w cenie karnetu, a znajduje się ono tak naprawdę przy samej scenie. Z kilku miejsc na polu będzie można nawet oglądać koncerty. Niestety, nasze pole namiotowe nie jest z gumy i ma ograniczoną liczbę miejsc, dlatego polecamy Wam płatne i tanie pola namiotowe położone w sąsiedztwie festiwalu lub rozbijanie się za pozwoleniem właścicieli posesji w ich ogródkach.

7. Czy na teren Festiwalu można wchodzić ze zwierzętami?

Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt. Prosimy o stosowanie się do tego zapisu! Unikniemy wzajemnych nieporozumień i niepotrzebnych nerwów. Swoich pupili zostawcie pod opieką w domu, na terenie imprezy masowej będzie się czuło źle, będzie zestresowane i przestraszone. W takich dźwiękach i tłumie zwierzęta nie czują się komfortowo.

Sprawy organizacyjne

1. Jak dojechać na miejsce festiwalu?
Goniądz leży w powiecie monieckim, woj. podlaskie, nad rzeką Biebrzą. Samochodem dojazd drogą krajową nr 65 Białystok-Ełk. W Osowcu Twierdza skręcamy wg kierunkowskazu i po 5 km jesteśmy w Goniądzu, gdzie kierujemy się na plażę miejską – tu mapka. Jeśli jedziesz pociągiem to wysiadasz na stacji Goniądz i pieszo, lub podstawionym transportem który mamy nadzieję uda nam się załatwić, udajesz się na miejsce festiwalu (około 3 km). Do centrum Goniądza dojeżdżają też autobusy PKS i prywatnej linii „Kurier Jankowski”.

 

2. Czy na miejscu będzie można coś zjeść?
Tak, na miejscu festiwalu odpowiednia firma cateringowa zajmie się sprzedażą potraw (również wegetariańskich i wegańskich). Będzie też można spróbować podlaskich regionalnych dań.

3. Chcę przyjechać samochodem. Będą miejsca parkingowe?
Bezpłatne parking są dostępne na terenie całego Goniądza.

4. Czy na festiwalu będzie ochrona?
Tak, festiwal jest imprezą masową i obowiązują nas przepisy ustawy o bezpieczeństwu imprez masowych, więc nie ma innej możliwości jak zabezpieczenie festiwalu pod względem ochrony i medycznym.

5. Czy na miejscu będzie można kupić piwo?
Tak, osoby pełnoletnie będą mogły na miejscu zaopatrzyć się w świeży browar w wyznaczonych do tego „ogródkach piwnych”. Ogródek piwny znajduję się 50 metrów od sceny.

6. Czy będą toalety i umywalki?
Nie wyobrażamy sobie inaczej. Toalety i umywalki będą czekały na wszystkich potrzebujących . Do dyspozycji będą również prysznice.

7. Czy dostępne będzie miejsce do bezpłatnego dostępu do internetu?
Na terenie imprezy dostępny będzie darmowy internet dostępny na każde urządzenie z wifi.

8. Co oprócz festiwalu i imprez jemu towarzyszących warto zobaczyć w Goniądzu i okolicy?

Wszelkie atrakcje turystyczne Goniądza i okolic znajdziecie tu: http://www.goniadz.org.pl/wypoczynek.php

Tu znajdziecie wszystkie informacje o tym gdzie można w Goniądzu znaleźć nocleg, gdzie zjeść, co zwiedzić i co warto zobaczyć
http://www.goniadz.pl/wp-content/uploads/2015/04/goniadz_informator.pdf

 

line

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
ROCK NA BAGNIE

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin:

Rozdział I – Zakres obowiązywania

§ 1

Regulamin dotyczy Festiwalu „Rock na Bagnie” organizowanego w dniach 05.07 – 07.07.2019 r.
w oparciu o przepisy Ustawy, zwany dalej „Festiwalem”, którego organizatorem jest
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki

zwana dalej „Organizatorem”;

na terenie Plaży miejskiej w Goniądzu

zwanym dalej terenem imprezy masowej.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na ”Festiwalu”, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

 • wstęp na Festiwal uczestnika imprezy;
 • obowiązki uczestnika imprezy ;
 • zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
 • prawa uczestnika imprezy;
 • zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;
 • zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II – Wstęp i uczestnictwo w Festiwalu

§ 2

Pozwolenie wejścia na teren imprezy masowej oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych

Na teren imprezy masowej może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która

– jest trzeźwa;

– nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;

– nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;

– posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust. 3

– nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych ,

– znajduje się na liście autoryzowanej przez władze organizatora

– ukończyła 16 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką opiekuna prawnego;

Do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej uprawniają, zgodnie z wymogami Ustawy, dokumenty wystawione przez Organizatora, tj.:

 • bilet wstępu na imprezę, wraz z dokumentem tożsamości
 • opaska na rękę lub identyfikator wydane przez Organizatora
 • zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej,

Rozdział III – Obowiązki uczestnika Festiwalu

§ 3

Uczestnik imprezy jest zobowiązany:

 • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy masowej oraz dokument tożsamości
 • zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy masowej;
 • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu – przestrzegając postanowień niniejszego regulaminu
 • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 • Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy zobowiązani są, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren imprezy masowej.

Rozdział IV – Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§ 4

Zabrania się wnoszenia na teren imprezy masowej i posiadania na Festiwalu:

 • przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
 • materiałów wybuchowych;
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 • różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;
 • wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 • urządzeń laserowych;
 • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 • przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;
 • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym;
 • profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz kamer bez pisemnej zgody organizatora
 • środków i napojów:

– alkoholowych;
– odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.

Zabrania się na Festiwalu:

 • Używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
 • Używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
 • Nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 • Rzucania przedmiotami;
 • Spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez organizatora
 • Środków odurzających lub psychotropowych;
 • Rozniecania i podsycania ognia;
 • Wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • Zaśmiecania terenu imprezy masowej;
 • Niszczenia infrastruktury terenu imprezy masowej;
 • Nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
 • Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 • Zakaz wchodzenia na scenę oraz na żadne zabudowania techniczne.
 • Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji

Odmawia się wstępu na teren imprezy masowej i przebywania na nim osobom, które:

 • nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Festiwalu, w tym dokumentu tożsamości;
 • nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z Ustawą, tj. w zakresie:

– sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;

– legitymowania w celu ustalenia tożsamości;

– przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;

– nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów imprezy masowej i Festiwalu;

 • są pod widocznym działaniem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
 • nie ukończyły 16 roku życia i przebywają na terenie imprezy masowej bez opiekuna prawnego;
 • zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku Festiwalu;
 • są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
 • posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty, itp. niezgodne z właściwymi przepisami Organizatora w tym zakresie,
 • są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy.

Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Zabrania się kąpieli w rzece w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Rozdział V – Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 5

Uczestnik imprezy ma prawo:

 • przebywać na terenie imprezy masowej w czasie trwania Festiwalu, tj. od chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia Festiwalu;
 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Festiwalu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;
 • do informacji o:

–          umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;

–         udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;

 • korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 • korzystać z pomocy medycznej.

Uczestnik imprezy jest uprawniony do:

 • zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
 • składania skarg,

Rozdział VI – Dane osobowe

§ 6

Poprzez uczestnictwo w Festiwalu uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy.

 • Dane o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem
 • Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od zakończenia Festiwalu.

Wejście na teren imprezy masowej stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z festiwalu i/lub każdego elementu Festiwalu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Rozdział VII – Przepisy końcowe

§ 7

Uczestnik imprezy, który znajduje się w części Festiwalu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część imprezy masowej, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy masowej.

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy masowej może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Festiwalu, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.
W uzasadnionych przypadkach, określonych przez Organizatora, dopuszcza on możliwość zwrotu zakupionych biletów wstępu i zwrotu za nie pieniędzy.

§ 8

Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Festiwal.
Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminu imprezy masowej może zostać nałożony na uczestnika imprezy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w Ustawie.

 

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 • unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

lineREGULAMIN OBIEKTU

1. Festiwal „Rock Na Bagnie” odbędzie się na placu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej w Goniądzu.
2. Na ww. placu jest wybudowana na stałe scena, a wynajęta firma zajmie się nagłośnieniem i oświetleniem imprezy. Miejsce zostanie również zaopatrzone w sanitariaty i kontenery na śmiecie. Na  pobliskim placu przylegającym do terenu imprezy masowej zostanie usytuowane darmowe pole namiotowe dla liczby nie przekraczającej 500 osób, które nie wchodzi w skład imprezy masowej.
3. Nie mają prawa wstępu na obiekt:
– osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
– osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia;
– odmawiające sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają w/w przedmioty;
– osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres;
– osoby, których identyfikacja z zamieszczonej dokumencie fotografii jest utrudniona ( np. założona na twarz „kominiarka”, lub szalik)
4. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe  a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
5. Osoby korzystające z obiektu powinny:
– nie niszczyć wyposażenia obiektu;
– nie zanieczyszczać terenu;
– podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych
w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia
–    natychmiast powiadomić służby porządkowe;
–    unikać paniki;
–    stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów
nadawanych przez głośniki;
–    kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
–    nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

6. Kto narusza zasady regulaminu obiektu podlega karze grzywny, aresztu, ograniczenia wolności. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę

line

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, głównego organizatora Festiwalu Rock na Bagnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. J. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: fundacja@monki.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji  współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
 6. Dane będą przechowywane dla celów statystycznych i archiwalnych. W celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.